October 1, 2019

                                                       Phần 3    KIM VÂN KIỀU TRUYỆN THANH TÂM TÀI NHÂN  Như đã biết ở phần 2, từ thời vua Minh Mạng đến đầu thế kỷ 20 cuốn văn xuôi Kim Vân Kiều Truyện ghi tên Thanh Tâm Tài […]

Rất xa, người hỡi rất xa Thế mà vẫn chỉ như là kề bên Đâu vì tại chữ “nhớ, quên” Giữa đời hư thực lênh đênh thần phù Để tình em được đền bù Những dang dở tưởng thiên thu […]

Ma Đói – Tranh: Thanh Châu Đói, thời nào cũng đáng sợ. Không chỉ giết chết nhiều người mà còn có thể giết chết cả chế độ, nhất là chế độ ấy vừa mới cướp được chỉ bằng tay không, […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Nguyễn Thu Trang Sau khi loạt bài SUN GROUP – ĐỊA NGỤC TỰ VÀ MA TRẬN CHIẾM LĨNH RỪNG QUỐC GIA TAM ĐẢO, được đăng tải trên báo Phụ Nữ, tôi là một trong những thành […]