October 7, 2019

Ảnh: HKL     Tiếng “Em” từ thuở ngại ngùng Từ mi cúi xuống… Tim chùng lòng Yêu Mắt em sóng bão ít nhiều Hay là ngộ nhận những điều cuồng phong Hành trang: Ta một kẻ ngông Bỗng dưng […]

Giáo Sĩ Đắc Lộ Hơn 300 năm trước, bằng 24 chữ cái và 5 dấu các giáo sĩ dòng Tên và cha Đắc Lộ đã cơ bản ghi lại trên giấy thứ tiếng “hót như chim” của người Việt. Đó […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Chu Mộng Long Thấy bà con căng thẳng quá, Chu mỗ viết truyện chọc vui. Tiếng cười giúp con người hồn nhiên mà sống. Dân tộc này 4000 năm biết cười, nhờ tiếng cười mà vượt […]

Bến Bình Yên – Tranh: Mai Tâm   Dòng Thơ Cuối   Không còn bao nhiêu lời cho em, môi anh đóng băng, ngày và đêm  tê cóng trên da, trên đầu, trên vai, trên lưng, trên từng   sợi […]