October 9, 2019

Tranh: Thanh Châu (Nguồn: Văn Việt) Từ Thức Một bên là những người tay không. Một bên là một lực lượng đàn áp hùng hậu, tàn bạo hơn thú dữ. Trước cái can đảm phi thường của dân Hong Kong, […]

Như thế là tội ác – Tranh: Thanh Châu Mặc dù đang ở cái tuổi lão giả an chi và đã đi  qua hết mùa thu của cuộc đời, nhưng vì là một công dân hạng hai, nên tôi chỉ […]