October 10, 2019

(Du Tử Lê dưới mắt Tạ Tỵ)   Tiểu sử: Tên thật là Lê Cự Phách, sinh ngày10,10,1942 tại Hà Nam, qua đời ngày 7 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Garden Grove, California, thọ 77 tuổi Tác phẩm: […]

(Chúng tôi vừa được tin hai nhà thơ lớn của miền Nam, Trần Tuấn Kiệt và Du Tử Lê vừa qua đời. Cả hai đều là những khuôn mặt đáng chú ý nhất của thi ca Việt Nam nói chung, […]

Mai Đêm – Tranh: Mai Tâm   Tôi nhớ một người Đã viết tặng tôi bài thơ Ân Nghĩa Sáu mươi năm lẻ còn đây Vẫn còn đây bài thơ năm ấy Chúng ta chỉ là đôi tình nhỏ Đôi […]