October 11, 2019

Hai tuyển tập nói nơi đây là tuyển tập thơ “Ngôn Ngữ Xanh” của Nguyễn Thị Khánh Minh và tuyển tập tạp bút “Chỉ Là Đồ Chơi” (ấn bản 2019) của Trịnh Y Thư. Cả hai người viết đều là […]

(Du Tử Lê, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Đức Tùng, Lê Đạt) (Nguồn: Văn Việt) Nguyễn Đức Tùng In Memoriam Du Tử Lê (1942- 2019) Con người có nhiều khả năng hành động hơn khi mối quan hệ với người khác […]

Một họ Trịnh, hai họ Nguyễn. Chàng họ Trịnh, ai cũng biết là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng ngoài tài xếp 7 nốt thành những bản nhạc bay bổng tuyệt vời, còn có tài sử dụng tiếng Việt như […]