October 14, 2019

Hoa Muống Dại – Ảnh:HKL   những đêm về sáng   tôi gọi thầm tên tôi trong những đêm về sáng nghe có gì vỡ rạn trôi theo bóng đêm dài   thấy đời tôi mệt nhoài theo từng hơi […]

 Ảnh (HKL)     Chỉ vì em phóng bút thơ Câu thơ lạc điệu bất ngờ gặp anh Nếu thơ chỉ có lá cành Chỉ xanh chồi nõn trên nhành khẳng khiu Thì em đã chẳng biết yêu Yêu người […]

“. . .loạt bài Dòng Nhạc Kỷ Niệm, sẽ không có phần audio của bài nhạc (dạng MP3, hoặc Youtube). Lý do: dù đã bỏ rất nhiều thì giờ nỗ lực tìm kiếm, chúng tôi đành phải chịu thua và […]