October 17, 2019

  Tiếng Việt, dễ mà khó Biến âm trở thành một biện pháp tạo từ. Như từ “vậy”, chỉ cần thay dấu nặng bằng dấu huyền, chúng ta có từ mới: “vầy” (như vầy này!). Ðã có từ “lui hui”, […]

Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt. (Hình: Người Việt Bốn Phương) (Nguồn: Văn Việt) Vương Trùng Dương “Thơ Trần Tuấn Kiệt đã đạt tới cõi nguồn trường mộng tinh anh nên gợi dậy rất nhiều chân trời hoài niệm. Dựng lên […]

                   Chia Tay – Tranh: Thanh Châu Xóm Xẻo Lờ. Cái tên khiến những người nhạy cảm dễ đỏ mặt. Nhưng có hề chi. Nó được đặt và quen miệng từ thời cha ông… Nào là xóm Cầu Bà […]