October 21, 2019

 Hoa Cẩm Tú Cầu – Tranh: Mai Tâm   Tưởng Em phù phép thu ba bồ vốn liếng Thí cho anh một nhúm chữ đoạn đành Nhúm chữ ấy lại làm anh đau điếng Bởi già đầu còn tưởng ngói […]

  Đợi ta Thơ nhé, Tình ơi Quê hương ngụp lặn, biển khơi sóng cuồng Lục bình bứt rễ cội nguồn Trôi đi muôn ngả, lòng buồn xót xa Đã dừng… lặng buổi can qua Mà sao vẫn thấy những […]