October 22, 2019

Những bông hoa – Tranh: Mai Tâm Món quà dễ thương nhất mà thượng đế tặng cho loài người trên trái đất này, chính là những bông hoa. Dù có người chồng tình nghĩa tặng vợ đến những 100 đóa […]

Soải Vó – Tranh: Mai Tâm     viết cho tuổi 60   lục thập nhi nhĩ thuận bởi điếc mất một tai chiều quờ tay thở dốc rượu chưa nhìn đã… say đầu giường nào tây y cuối giường […]

(Tranh: Thanh Châu)     tội nghiệp quá, quê hương hình chữ S đã tan tành sau tháng Tư 75 ôi bạo tàn đè trên đầu trên cổ ôi gông cùm xiềng xích cả Việt Nam tội nghiệp quá, những […]

Ảnh (BBC) (Nguồn: Văn Việt) Lê Học Lãnh Vân Trong nhiều sự việc minh chứng cho Sự Bi Thảm Của Niềm Tin Một Chiều, tôi xin được nhắc tới ông Nguyễn Ngọc Loan. Vị tướng của Miền Nam Việt Nam […]