October 30, 2019

    Tôi bàng hoàng mở to đôi mắt mở to hơn để nhìn cho tỏ những dòng chữ trên mạng 39 người chết cóng trong container khi vào đến Anh Tôi thắp lên ngọn nến trong lòng Và nguyện […]

  em ơi em về đâu? Về bên kia biên giới Đường nào em đi qua Nẻo nào em sẽ tới   Em tìm chi tìm chi ? Chạy trốn đời khốn khó Tình ta xót xa đưa Tình quê […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Ngô Trường An Qua vụ 39 người thiệt mạng trên xe container ở Anh. Đảng biết sự cố này sẽ làm mất thể diện của lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Do đó, đảng cho tuyên […]