November 4, 2019

Khách mời đến với show truyền hình là các ca sĩ cũ, mới, nổi tiếng hoặc chưa nổi tiếng lắm. Người dẫn chương trình là một nam ca sĩ quen thuộc, khá lớn tuổi, từng sinh hoạt trên các sân […]

Kỳ 4 Tiếp Theo (kỳ 1 ) (kỳ 2) (kỳ 3) *Chú Thích: Những phần chữ in màu tím xen kẽ trong các trích đọan của bài bút ký “Quê hương ngày trở lại” là của tác giả Ngộ Không […]

Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu     tự tôi   tôi đá một cú tự ngã sóng soài tôi nhử nhử nhún nhún tự nhảy loi choi tôi rống ca một bổn tự vỗ tay lẹt đẹt tôi chớp […]