November 5, 2019

                                                                                                  Bà quả phụ Lê Thị Sẻ mang di ảnh của chồng, Mũ Đỏ Nguyễn Thảo, một trong 81 hài cốt tử sĩ VNCH.  (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) *(Kính tặng bà quả phụ Mũ Đỏ Nguyễn văn Thảo) “Anh […]

Kỳ 5 Tiếp Theo (kỳ 1 ) (kỳ 2) (kỳ 3) (kỳ 4) *Chú Thích: Những phần chữ in màu tím xen kẽ trong các trích đọan của bài bút ký “Quê hương ngày trở lại” là của tác giả […]

Tranh không đề – Tranh: Thanh Châu   Không còn ngờ gì nữa Chồng tôi là một nhà thơ Một nhà thơ có nhãn mác hẳn hòi Được gắn bởi vua không ngai Tố Hữu   Đất nước tôi, một […]