November 6, 2019

Đêm Thu – Tranh: Mai Tâm . Chỉ là một chiếc lá Sao nỗi niềm trong ta? Chỉ hanh làn gió thoảng Sao mắt ta lại nhòa? . Chỉ là một chiếc lá Dĩ nhiên … vì mùa qua Chỉ […]

Kỳ 6 Tiếp Theo và hết (kỳ 1 ) (kỳ 2) (kỳ 3) (kỳ 4) (kỳ 5) *Chú Thích: Những phần chữ in màu tím xen kẽ trong các trích đọan của bài bút ký “Quê hương ngày trở lại” […]

“. . .Anh Thy tên thật là Phạm Văn Khổn, sinh ngày 20 tháng 1 năm 1944 tại Thái Bình. Từ nhỏ, anh đã theo gia đình di cư vào Nam. Năm 1964, anh nhập ngũ Quân lực Việt Nam […]