November 13, 2019

Photo: Original Oil Painting: “We fought together. We stand together” Bức tranh sơn dầu: “We fought together. We stand together” của họa sĩ Chánh Hòa đã được Cộng đồng North và South Carolina thân tặng “Welcome Home Veterans”. (Tên của bức họa và chi […]

Tranh: Thanh Châu   hôm nay tôi còn đây ngày mai đã đi xa ngày mai sẽ không còn chỉ còn bây giờ thôi   bây giờ tôi còn đây bây giờ tôi hiện hữu tôi viết cái hôm nay […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Gellert Nguyễn Thượng toạ Thích Trí Quang đã ra đi nhưng để lại cho hậu thế những suy ngẫm đáng nói. Di huấn để là “không bàn thờ, không bát nhang, không báo tang, không phúng […]