November 14, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Jackhammer Nguyễn Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung, là một cộng đồng mang đặc điểm chính trị rất rõ ràng, đó là một cộng đồng chống cộng sản, […]

Nụ cười tình ảo – Tranh: Thanh Châu   Nhà ơi! mình yêu nhé Nhà ơi! Chờ ta nhé Có hôm nào ghé chơi Nhà kể chuyện trên face Tâm hồn ta rối bời. Nhà ơi! Mình yêu nhé Chỉ […]