November 21, 2019

Ảnh (HKL)     CẮN ĐI NỖI NHỚ . “Em ơi cắn hộ anh buồn Cắn luôn anh trái tim mòn tả tơi” * Cắn hồn phố lạ mưa rơi Cắn anh nỗi nhớ một thời đã xa . Cắn […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Nguyễn Quang Duy Miền Nam trước đây gọi nhạc vàng là tân nhạc để phân biệt với cổ nhạc. Sau chiến tranh, bên thắng cuộc mở “mặt trận” tấn công vào nền văn hóa miền Nam, […]