November 22, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Jackhammer Nguyễn Trận chiến tại Đại học Bách khoa Hong Kong là đỉnh điểm của cuộc cách mạng đòi dân chủ kéo dài gần nửa năm nay. Người Việt Nam đặc biệt mẫn cảm với những […]

      Thuyền nhân Việt mang ơn người cứu mạng Trên biển Đông trốn chạy và khấn Trời Tháng năm xưa … đất HongKong dung tạm Tìm Tự do nơi xứ lạ quê người Sân trường em nay bỗng […]