December 2, 2019

(Nguồn: Văn Việt) Lê Học Lãnh Vân 1) Sáu tháng qua là những ngày đầy cảm xúc cho những người quan tâm thời sự quốc tế, tình hình Hồng Kông. Có những cao trào kịch tính, cao trào cảm xúc. […]

The Hug by Heeral Chhibber   “Good night, sweet dreams.” Genny gửi đi dòng text cuối cho Dick, bạn trai và cũng là đồng nghiệp của cô ở sở cảnh sát Dallas, khi vừa đến trước cửa căn apartment của […]