December 3, 2019

    Ca trù Hát ca trù hay nhà trò, hát ả đào, hát cô đầu, hát nhà tơ, theo văn bia, thư tịch cổ xuất hiện ở nước ta từ thời Lý. Năm Thuận Thiên thứ 16 (1025), vua […]

Xanh – Tranh: Mai Tâm     rồi khi mắt khép   đành thôi giọt nắng cuối trời loanh quanh chi nữa hỡi đời phù du xa rồi giấc mộng thiên thu là khi mắt khép sương mù giăng mây […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Việt Lê Tuần rồi, Đạo luật Nhân Quyền và Dân chủ Hong Kong 2019 (ĐLNQDC) được TT Donald Trump ký, xem như được thông qua và từ bill sẽ trở thành luật. Mình đã tìm đọc […]