December 4, 2019

          Mê Cung – Tranh: Thanh Châu        Ở hãng dầu khí, tôi làm việc với nhóm “nghiên cứu sinh” sang đây tu nghiệp. Khi giải lao nói chuyện tầm phào, họ giữ một khoảng cách nào đấy vì […]

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm   1. thu lại về – lá vàng bay lá bay vào giữa hồn ai lá bay vào giữa hồn này người ơi   hương tình còn đọng trong tôi hương người còn đọng […]

“. . .Linh mục nhạc sĩ Hoài Ðức sáng tác thánh ca để đời không bằng số lượng mà là bằng chất lượng tác phẩm. Toàn bộ cuộc đời sáng tác của ngài chỉ có 91 bài. Tuy nhiên nhiều […]