December 5, 2019

Hư Không – Tranh: Thanh Châu   Tôi chỉ quen cô bé chỉ có hai năm. Những ngày thơ dại đó vẫn còn phảng phất trong trí nhớ như sương khói bây giờ của tôi, nhiều thập niên sau. Nhớ […]

    Quãng Cuối Cuộc Đời – Tranh: Mai Tâm      TRẢ LẠI TA Trả lại ta chuỗi thời gian Tuổi thơ êm đẹp mơ màng bướm hoa Không gian ơi,trả lại ta Núi sông rừng trãng bao la một vùng […]

Lưu Trọng Văn Arthur Waldon – Giáo sư Quan hệ Quốc tế và Lịch sử Trung Quốc tại Đại học Pennsylvania nhận định: “Trung Quốc đang bước vào thời kỳ tương tự như sự tan rã của Liên Xô trước đây.” […]