December 6, 2019

Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu     Họa bì  cơn say ngủ nét mày vẽ cơ lên xanh xao nâu da từ áo thẹn nhu nhú cái rét quên chào chui. vàng mông lung ươm đường  mật riêng tư […]

  . Sâu góc quán đêm ly cà phê đắng Từng giọt trầm rơi buồn đọng trên môi Nhạc khúc Tình sầu* người rồi xa vắng Giọt đắng tiếng đời cô lữ đêm trôi! . Nguyên Lạc ……………. * Tình […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Trần Trung Đạo Chiếc cầu dùng để nối hai bờ, thường là sông, nhưng cùng lúc nói lên sự xa cách giữa hai bờ đang cần được nối. Trong thơ và nhạc, chiếc cầu nói lên […]