December 7, 2019

Chia Tay – Tranh: Thanh Châu     đâu những mùa xưa…   những mùa xưa đó em chải tóc mây vắt ngang vai sợi mưa hồng nắng e ấp đợi tay ngà ngọc trên cánh môi chờ hương nhớ […]

Trong một bài viết được sưu tầm trên liên mạng, người viết bài này được đọc những nhận xét của nhạc sĩ Cung Tiến viết về về nhạc thuật của nhạc sĩ Phạm Đình Chương (PDC), có đoạn như sau: […]