December 9, 2019

Tên gọi Ải Nam Quan nghĩa là gì và từ đâu có tên gọi ấy?  a/ Vào khoảng thập niên 30 hoặc 40 của thế kỷ 15, biên cương phía bắc của nước ta được xác định một cách rõ […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Mai V. Phạm “Lập luận cho rằng không được chỉ trích Tổng thống, hoặc luôn ủng hộ Tổng thống dù đúng hay sai, không chỉ là không yêu nước và hèn hạ, mà còn là phản […]

Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu   Đã ghét em ta càng lại ghét em Cái bản mặt cặp lông mày hơi xếch Ta là loại luôn căm thù gái đẹp Sao trời hành ta lại được em yêu Ghét […]