December 10, 2019

Hoa Dại – Tranh: Mai Tâm     IN ẤN, HÁT SAI CHỮ TRONG NHẠC I. TRONG NHẠC Trước hết tôi bàn về việc in ấn sai – do bất cứ lý do gì – hay hát sai một vài […]

Đàn đáy (2) Đàn đáy là nhạc khí đặc trưng trước kia chỉ dùng để đệm cho một thể loại hát duy nhất với hai nhánh mà ngày nay người Việt thường gọi là Hát cửa đình và Hát ả […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Thận Nhiên – TRƯỜNG HỢP 1: Bài viết dưới đây đang được lan truyền trên Facebook, do nhiều người share lại: – “(Steve Harvey, một người Mỹ da đen, một nghệ sĩ nổi tiếng trong nhiều lĩnh […]