December 18, 2019

Nhà văn Lại Thanhhà (Nguồn: Văn Việt) Trịnh Y Thư Trịnh Y Thư: Trong cuốn tiểu thuyết Butterfly Yellow/ Bướm Vàng, chị thuật một câu chuyện buồn bằng một ngôn ngữ có tính hài, chủ ý của chị ở đây […]

Hoa Dại – Tranh: Mai Tâm   BÀN VỀ HAI CHỮ MIÊN TRƯỜNG Để hiểu rõ cụm chữ “miên trường”, hãy thử xét câu thơ sau đây: “Miên trường trở giấc hồn cô quạnh” – XYZ Như đã biết: Chữ […]