December 25, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Trần Trung Đạo Bức hình bên trên chụp đúng lúc Mikhail Gorbachev vừa đọc xong diễn văn từ chức Chủ Tịch Liên Xô và đang khép lại bài diễn văn sau bảy giờ tối ngày 25 […]