January 2, 2020

    Trại tù cộng sản   Bài thơ đề tặng những người Vợ đi tìm Chồng vào dịp Tết trong ngục tù CS năm xưa   1. Trong xác pháo có lời thơ tàn cuộc Buổi chiến chinh xơ […]

                                 Trần Tam Tiệp (11.11.1928-23.12.2009)       (để tưởng nhớ anh Trần Tam Tiệp)                      tạp văn. ngọc tự. Từ trung tuần tháng Mười hai, khi đi qua những khu dân cư, nhất là vào buổi tối, tôi đã cảm nhận […]