January 8, 2020

Rượu và Bóng – Tranh: Thanh Châu   Ta ngồi rót rượu Nàng Thơ Lỡ tay quá chén dạt bờ đam mê Nghe như ma lực tìm về Mở toang cánh cửa bội thề năm xưa Dấu chân trú ẩn […]

  Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm     chiều cuối năm   chút gió bấc hiu hiu chiều tháng chạp trôi miên man nỗi nhớ tạt trong hồn năm tháng đó đau mảnh đời lưu lạc sao là chiều… […]