January 10, 2020

(Nguồn: Thông Luận) Việt Hoàng Donald Trump đã đi vào lịch sử nước Mỹ khi trở thành vị tổng thống thứ ba bị luận tội sau phiên bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ hôm 18/12/2019. Chuyện thích hay ghét một […]

Ảnh (HKL)     HÃY VỀ ĐI . 1. Đầu xuân hoa rộ màu tươi thắm Em hãy về đi hái lộc đầu Biệt xứ lưng tròng xa thăm thẳm Để lại nơi đây một nỗi sầu . Để lại […]

Mai đêm – Tranh: Mai Tâm   cảm xuân thú chơi có sẵn ngàn năm trước cứ độ đông tàn lại đến xuân khí trời đỏng đảnh mưa lâm râm người người thảnh thơi đón giao mùa trai gái du […]