January 14, 2020

Thư gửi 92 Đại Biểu Quốc Hội 13 tỉnh Miền Tây: Thủy điện Luang Prabang – Thêm một thảm họa môi sinh cho ĐBSCL Việt Nam và lưu vực (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Ngô Thế Vinh Gửi 20 triệu cư […]

Ảnh: Sheila Trương   Một giọt đắng, một giọt đời Nghe trong sâu thẳm ngàn lời lặng thinh Chợt như quên hết lời kinh Ta thân hạt bụi nghiêng mình sớm mai Đừng mong quá khứ thoát thai Thành hoa […]