January 16, 2020

(Nguồn: Văn Việt) Nguyễn Đức Tùng Tình yêu quê hương là cảm giác thuộc về, cảm thấy bạn là một phần nhỏ bé của cái lớn hơn, cái toàn thể. Cảm giác ấy chống lại sự đứt rời, tan vỡ, […]