January 20, 2020

  Rừng mai lặng một chữ Thiền Bốn mùa Trời Đất vẹn nguyên hoa vàng Ẩn trong cành biếc Xuân sang Bừng lên sức sống mộng tràn an nhiên Mặc đời nghiêng ngả đảo điên Thời gian vẫn mãi như […]

Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu Cố lý thốn thổ tôi là Bắc kỳ đặc, bởi cố lý nên bay về Hà Nội rồi vù vào Sài Gòn… Lúc này đang ngồi ở quán cóc uống cà phê ở Hồ […]

Jackhammer Nguyễn   Ngụy biện Ông Hoàng Duy Hùng là một luật sư ở thành phố Houston, Tiểu bang Texas. Ông Hùng khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Ông từng là nghị viên thành phố Houston, […]