January 31, 2020

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc sở Du lịch Đà Nẵng. Nguồn: chiecthiavang.com (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Jackhammer Nguyễn Bà Trương Thị Hồng Hạnh là một mẫu hình tiêu biểu của một cán bộ cộng sản thời bình ở […]

Vô Ưu – Tranh: Thanh Châu     Cãi với người yêu   Anh không muốn cãi em ơi cãi hơn em có lãi, lời chi mô mà anh quen thói hàm hồ gốc quê bướng bỉnh thấm vô tự […]

  Cà phê Sài Gòn – Tranh: Thanh Châu   về ngang quán cũ   nghe tiếng chim rớt bên trời xưa cũ buổi tôi về chạm hút bóng cô liêu khúc tình ngác ngơ sầu không chỗ trú khẽ […]