February 3, 2020

Âm Vang – Tranh: Thanh Châu   NGƯỜI LÍNH CŨ . “Khách uống cà phê toàn lính lão thản nhiên như chẳng thấy thời gian khui bao thuốc lá ra ngồi đốt rồi búng lung tung những cái tàn… Lính […]

(Chúng tôi nhận được bức thư dưới đây từ Đại diện thuyền nhân và đồng bào tỵ nạn VN tại Phi Luật Tân. Xin được đăng tải để rộng đường dư luận. TV&BH) Chúng tôi ký tên dưới đây là […]

     Bên rổ rau muống – Tranh: Thanh Châu          Mới sáng bảnh mắt ra đã có tiếng chuông “kính coong…kính coong…” dồn dập ba hồi hai nhịp, chạy trời không khỏi nắng, cụ Nhài biết ngay không ai […]