February 17, 2020

“TV&BH xin giới thiệu một phiên bản lời Việt khác của nhạc phẩm lừng danh “Love Story” đã được in và xuất bản trước 1975 tại miền Nam Việt Nam…” Nhạc ngoại quốc lời Việt: Một chuyện tình (Love Story) […]

Chiến sĩ – Tranh: Thanh Châu *Để tưởng niệm cụ Lê Đình Kình một lão nông của thôn Hoành, người mở lại cho tôi ký ức về bóng dáng của những sĩ phu trong lịch sử VN Nhà danh hoạ […]

Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu     trở lại Cát Tiên viếng Lâm Anh   Cát Tiên buồn không mà mây xám góc trời vụn vỡ buổi tôi qua thuyền ngược*đưa bạn rời cõi tạm nghĩa trang chiều tạt […]