February 20, 2020

Ảnh (Internet)   Khuôn mặt người nám tuyết chiếm hết một nửa hồn thiêng ngày tháng làm một cử chỉ tước đoạt tự do những kẻ đi trên đường   Nơi hầm tối dãy nhà mồ tuyệt tự cái chết […]