February 24, 2020

Hoa Lưu – Tranh: Mai Tâm     Bến Và Thuyền Chân trời lồng lộng hương xa ngái Thắc thỏm lòng ta bến cô liêu Câu thơ lãng đãng chiều sông nước Thuyền đợi chờ ai bóng hắt hiu   […]

  Giọt trần đọng giữa lòng sen Xin ơn cứu độ lênh đênh phận người Mong manh như thể lá rơi Sát na chợt đến người ơi…Vô thường Xin gần nhau để yêu thương Xin tâm thắp sáng đêm trường […]