February 25, 2020

Ảnh (HKL)   nơi đây có một cõi lòng mùa thu rơi cánh lá buồn chơi vơi chơi vơi tình mộng riêng tôi làm sao em biết lệ rơi hồn này con đưòng gío lộng mưa bay hoàng hôn vừa […]

  Cô Chu Ngọc Thanh, giáo viên Trường THCS Hùng Vương, Gia Lai. Ảnh: Thanh Niên (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Phạm Liêm Tôi không bình thơ. Tôi không bàn tới ngôn ngữ, nhạc điệu, niêm luật, hay dở. Tôi chỉ […]

  Nhớ tôi người có châm điếu thuốc? Nhớ tôi người có đi trong mưa? (Thơ Trần Mộng Tú)   “Bỏ thuốc lá? Dễ thôi, tôi bỏ hoài.” Câu ấy ta vẫn nghe. “Bỏ hoài” có nghĩa là bỏ tới […]