February 26, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Jackhammer Nguyễn Tôi ủng hộ việc can dự của người Mỹ vào cuộc chiến Việt Nam. Tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc chiến đó từ khi tôi bắt đầu … biết đọc. Cũng không sớm […]

Ảnh (HKL)     ngậm ngải   em chắc đâu là trầm mà ta đành ngậm ngải phút chốc là trăm năm mà ta còn mê mải   em chắc chi là nguyệt mà ta đợi một đời những ánh […]

Nắng vàng rực rỡ – Tranh: Thanh Châu Tôi đã ưa thích màu nắng ở quê nhà từ những ngày thơ ấu. Nó không thực sự là màu gì nhất định. Có thể gọi màu nắng là màu trắng ngà. […]