March 3, 2020

Bến Bình Yên – Tranh: Mai Tâm   Chó            Nghỉ lễ mùa thu, gia đình Bê lên miền bắc Đức chơi với gia đình Bờm. Chiều chiều, Bê, Bờm dẫn Daisy đi dạo. Daisy là con chó nhỏ thuộc […]