March 4, 2020

Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu   lời của Thúy Vân   ( … ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa- Kiều )   chị ơi đừng lạy nữa mà tơ duyên đầu ngõ mưa sa dặm đường khi tình […]

  Blog VOA Trân Văn Khẩu trang vốn là vật được dùng để che chắn mũi, miệng, ngăn ngừa những yếu tố ngoại lai xâm nhập gây nguy hại cho cơ thể. Tuy nhiên tại Việt Nam, từ khi dịch […]

Trên đỉnh – Tranh: Mai Tâm Không niệm bất thiện nào dám nghĩ tới, không lời bất thiện nào dám thốt ra, không việc bất thiện nào dám hành xử, và luôn luôn gắng tìm các thiện duyên để cứu […]