March 9, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Lê Vĩnh Trương Tôi nhớ khi bão Katrina 2005 vào Louisiana (US) và quân đội Mỹ đã đến giúp dân cư di tản. Người Mỹ gốc Việt là cộng đồng thoát hiểm tốt nhất, nhanh, gọn, […]

            Ảnh (HKL)     X e n,  P h á p  H o a n   Vẽ tự khi nào không biết nữa hai bàn tay mọc xuống cầm dương âm đi chúi nhủi […]

Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm Trời chiều, đèn đường vừa lên, anh ngẩng nhìn qua khung kính. Những dòng người xuôi ngược về trạm xe điện. Ly cà phê khen khét còn vương ở cổ. Cuốn sách […]