March 12, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Daniele Macchini Người dịch: Thanh Trần Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định viết ra những lời này cho những người không trong giới y khoa biết về kinh nghiệm chiến đấu Covid-19 của […]

  Khi tôi thấy tượng Chúa Giêsu bị phá đổ nằm trên đất những người mặc áo đen đứng vây quanh tay cầm thanh sắt Khi tôi thấy những cây thánh giá trên những nóc nhà thờ đang bị kéo […]

Người từ muôn năm cũ – Tranh: Thanh Châu   Là Bắc kỳ đặc, nằm co ấm ổ rơm ôm bó chữ “Sĩ phu Bắc Hà” thấy cảm khái gì đâu, mặc dù chả biết người Thăng Long ngàn năm […]