March 15, 2020

  Ảnh: Reuters (Nguồn: FB Mạnh Kim) Mạnh Kim Những kệ hàng trống hoác, những phi trường vắng tanh, những nhà hàng không bóng người, những giáo đường không giáo dân, những sân trường lặng ngắt, những khu phố vắng […]