March 18, 2020

Hoa nở đêm – Tranh: Mai Tâm   lạy trời em vẫn má đồng tiền vẫn chút răng cời, nụ cười duyên một chút bỉm môi khi hờn dỗi một chút chu tròn lúc muốn hôn   lạy trời em […]

Viên đạn cũ- Tranh: Thanh Châu   Buồn, buột miệng bạn hỏi: – “Làm thơ để làm chi?” Không làm thơ, làm gì? Bạn trả lời tôi đi . Thâm Tâm buồn ly khách Chí lớn bàn tay không Chúng […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Tác giả: Vince Viet Nam Nguyen Dịch giả: Đoản Kiếm Cha tôi bị mù và không tự đi lại được ở nhà dưỡng lão ở Issaquah, Washington. Chúng tôi được thông báo rằng ông không có […]