March 24, 2020

Bàn nẻ chân đất mật Hết rồi mạch phù sa Mặn lùa nhau ra biển Cây rơm ở lại nhà   hoàng xuân sơn Sắp thứ sáu mười ba Tháng 3, 2020   ©T.Vấn 2020

  Giấy vệ sinh lên ngôi, đấy không phải chuyện đùa mà là chuyện “người thật, việc thật” trong mùa đại dịch coronavirus này. “Ngày thần tiên em bước lên ngôi” (1)      Câu chuyện thế này, tháng trước, Haidee […]