March 25, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Đàm Hà Phú Vào thế kỷ thứ 14, có một đại dịch xảy ra, được cho là bệnh dịch hạch, nó lan từ châu Á sang châu Âu, giết chết gần nửa dân số châu Âu. […]

  Tranh bút chì – Thanh Châu (Yên Bái 1977) “Vỗ gươm mà hát/ Nghiêng bầu mà hỏi/ Trời đất mang mang ai người tri kỷ/ Lại đây cùng ta cạn một hồ trường Hồ trường! Hồ trường!/ Ta biết […]

Ảnh (Lưu Na) Mợ nằm im ắng, nét mặt bình thản.  Làn da xanh tái và hai má lõm sâu, mợ không còn là mợ của hằng ngày.  Mọi người chung quanh đi lại nói năng lao xao một cách […]