March 26, 2020

  Tháng Ba về lại cội rừng Có nhành lan tím rưng rưng nỗi buồn Tím ơi, quấn quít thân buông Đợi tia nắng ấm tròn vuông đất trời Thong dong Ta – một cõi đời Em nghiêng vóc ngọc […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) LTS: Chuyện cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, lên tiếng về nước Mỹ, đã bị “ném đá” trên mạng mấy ngày qua, cho thấy có một số quan điểm khác biệt giữa những […]

Ảnh (The San Diego Tribune) Virus không có giai cấp Virus không có tôn giáo Virus không phân biệt sắc tộc Virus không biết phân biệt bạn thù Virus không biết phân biệt tư bản, cộng sản , phát xít, […]