March 28, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Man Lưu Nước Đức và lãnh đạo của nước tôi ở không vĩ đại như nhiều người đã nghĩ! Và khi tôi viết lên câu này tôi cũng không hy vọng là có được một thỉnh […]

Gió – Tranh: Thanh Châu   Hỏi rằng em có yêu tôi cùng khi mưa bụi đã rời thinh không chiếc áo mặc ngược trên đồng chiếc ô che gió còn mong gì hàn níu vào những gọng cây han […]